Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Αποφάσεις Έκτακτου Συνεδρίου FISA 2017