Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο Ολ.Κωπηλατοδρόμιο