Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΡΕΓΚΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΚΙΟ