Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗ 3οΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ