Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ