Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ