Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΟΛ. ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ