Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ