Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

ΚΗΜ.ΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Αγωνιστικός Ιματισμός Ε.Ο.