Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Ομοσπονδιακούς προπονητές Κωπηλασίας

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς Καθηγητές Φυσικής Αγωγής για θέσεις Ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικών συμβούλων εξέδωσε η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία σε συνέχεια του εγγράφου της ΓΓΑ.

Η προθεσμία ορίστηκε ως την Τρίτη 2/5 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην ΕΚΟΦΝΣ:  

  • Σχετική αίτηση ενδιαφερόμενου προς Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. με αναγραφή του
  • όρου «η αίτηση έχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ»
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Υπεύθυνή δήλωση (δεν εμπίπτω στα κωλύματα του άρθρου 3….)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει :

  1. Να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος για το άθλημα της

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ.

  1. Να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου

2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για ποινικά αδικήματα του

παρόντος νόμου ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους ή

χρήση ή διάθεση ουσιών φαρμακοδιέγερσης κλπ.

Για την αξιολόγηση των αιτούντων, θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω

κριτήρια:

  1. Προπονητική εμπειρία.
  2. Πρότερη συνεργασία με την Εθνική ομάδα.
  3. Γνώση Αγγλικής γλώσσας και άλλης.
  4. Μεταπτυχιακές σπουδές.

Αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ