Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Από σήμερα οι αιτήσεις για τη Σχολή Προπονητών Α΄Επιπέδου της ΓΓΑ . Όλες οι πληροφορίες

 

Από σήμερα 1/2 έως και το τέλος Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία όσοι ενδιαφέρονται  να παρακολουθήσουν τη σχολή προπονητών Κωπηλασίας Α΄Επιπέδου που διοργανώνει η ΓΓΑ σε συνεργασία με την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία

Η αίτηση συμμετοχής μαζί με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω της υπηρεσίας τηλε-υποδοχής αιτημάτων:

Αιτήσεις προπονητών-Αίτηση συμμετοχής Σχολής Προπονητών:

https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/description/

(Σύνδεση με κωδικούς taxisnet και επιλογή σχολής)

 

  1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών, είναι αποκλειστικά το διάστημα από 1 – 28/2/2023. Η αίτηση, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.
  2. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όσα μαθήματα περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Σχολών τους. Θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας του οικείου ιδρύματος.
  3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31/12/2023.
  4. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με ενδεικτική ημερομηνία έναρξης της σχολής, αναλυτική αναφορά στο τελικό Πρόγραμμα Σπουδών, τις ημερομηνίες, τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων.
  5. Για την βεβαίωση συμμετοχής σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.  Για τη νίκη σε Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα απευθύνεστε στην αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία. Η βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα επικυρωμένα φύλλα αγώνων. Μόνο η Ελληνική  Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και οι αντίστοιχες Αθλητικές Ομοσπονδίες είναι αρμόδιες για την έκδοση της βεβαίωσης της συμμετοχής / διάκρισης.
  6. Η ιατρική βεβαίωση χορηγείται μόνο από Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής, Ιδιώτη ή από Δημόσιο Νοσοκομείο. Η βεβαίωση δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Πρέπει να αναγράφεται πάνω σε αυτήν η ημερομηνία έκδοσής της, καθώς και να είναι ευκρινής η σφραγίδα του Ιατρού (να συμπληρώνεται το σχετικό υπόδειγμα Ιατρικής Βεβαίωσης).
  7. Το Τμήμα Προπονητών της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει την ποινική κατάσταση των υποψηφίων, για ταχύτερη διεκπεραίωση όμως των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω του ιστότοπου: www.gov.gr και να το υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά.
  8. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείτε με τα μέλη της σχολής Σαρακατσάνη Κάτια 213 131 6063, Μαγκλάρα Παντελή 213 131 7071.