Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Η απάντηση της ΓΓΑ στα περί παραπομπής του ΔΣ της ΕΚΟΦΝΣ

 

Σε συνέχεια της τελευταίας ανακοίνωσής μας και προκειμένου να αποκαταστήσουμε για μια ακόμη φορά την αλήθεια, σχετικά με δημοσιεύματα που θέλουν την παραπομπή του ΔΣ της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας σε Ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, η ΕΚΟΦΝΣ ως όφειλε, ζήτησε επισήμως  τις αναγκαίες διευκρινήσεις από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γιώργο Μαυρωτά.  

Σε απάντηση της επιστολής της έλαβε το από 27/11/20  επίσημο έγγραφο του γγΑ σύμφωνα με τον οποίο για τις εν λόγω καταγγελίες αναμένει έγγραφη ενημέρωση από την Διεύθυνση οικονομικής υποστήριξης τομέα αθλητισμού της ΓΓΑ όπου μαζί με τη συναφή απάντηση της ΕΚΟΦΝΣ διαβιβάστηκαν προς μελέτη και εξέταση.

Καμία έρευνα από Εθνική αρχή του Κράτους ή Γενική διεύθυνση για εντοπισμό ευθυνών και καμία παραπομπή του Δ.Σ. της ομοσπονδίας δεν αναφέρει στην επίσημη απάντηση του ο κύριος Μαυρωτάς  που θέλουμε να πιστεύουμε πως γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τα ζητήματα αυτά.     

Σε ότι αφορά στη καταγγελία για συμμετοχή μέλους του ΔΣ στο σώμα της  διαιτησίας του αθλήματος, η ΕΚΟΦΝΣ απέστειλε στη ΓΓΑ όλα τα νομικά έγγραφα τα οποία διασφάλιζαν μέχρι σήμερα τη νομιμότητα της συμμετοχής του σε σχέση και με το νέο αθλητικό νόμο. Ο γγΑ κ. Μαυρωτάς  μας γνωστοποίησε επί λέξει στο ίδιο έγγραφο ότι «πρόκειται στο αμέσως  επόμενο χρονικό διάστημα να τεθεί ερώτημα στο  Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ερμηνεία του άρθρο 3 παρ. 3 για το άθλημα της Κωπηλασίας.

Μέχρι να λάβουμε απάντηση από το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους σχετικά με την ερμηνεία του νόμου, δεν θεωρείται ότι εκκινεί η δεκαπενθήμερη προθεσμία που τάσσει το άρθρο 3 παρ. 9 ν. 2725/1999».

Τελειώνοντας, δε θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι όλα τα μέλη του ΔΣ της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας καθώς και οι υπηρεσίες αυτής είναι στην διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού μηχανισμού οποιαδήποτε στιγμή και αν κληθούν.