Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Πρόσκληση της ΕΘΝΟΑ για το πρόγραμμα Ελληνογερμανικών ανταλλαγών

 

Πρόσκληση προς τα σωματεία μέλη της ΕΚΟΦΝΣ απευθύνει η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία προκειμένου να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής Νέων και συλλόγων από τη Γερμανία. Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, (ΕΘΝΟΑ) είναι ο συντονιστής του προγράμματος Ελληνογερμανικών ανταλλαγών για τη Νεολαία, το οποίο στοχεύει στην στήριξη των ανταλλαγών νέων από τη Γερμανία και την Ελλάδα στον αθλητισμό με στόχο την υλοποίηση κοινών δράσεων μέσω του οποίου επιχορηγούνται δράσεις πολιτιστικών και αθλητικών θεμάτων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και σε συνέχεια της ίδρυσης του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) τον Απρίλιο του 2021, το πρόγραμμα των ανταλλαγών Νέων στον αθλητισμό συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία.

Η συμμετοχή αφορά σε οργανώσεις νέων, συλλόγους, σχολεία, σωματεία και οργανωμένες αθλητικές ομάδες από Ελληνικής πλευράς, των οποίων η συμμετοχή επιχορηγείται από το ΕΓΙΝ.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης μας συνεργασίας με  τη Deutche SportJugend, κατά την οποία το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν πολλές συνεργασίες σε διάφορα αθλήματα, καλούνται όσα σωματεία επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τα σωματεία – μέλη σας για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο νέο κύκλο του Προγράμματος ομάδων η μεμονωμένων αθλητών/τριων και προβάλλετε το πρόγραμμα, εφόσον το επιθυμείτε, μέσω της ιστοσελίδας σας.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα η 27η Οκτωβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΘΝΟΑ για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ΕΘΝΟΑ, (κ. Ντενίζ Παναγοπούλου), τηλ 210 6878912 η 210 6878815,  e-mail: hoa@ethnoa.org