Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Αποφάσεις ΔΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΕΚΟΦΝΣ

17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 1. Επικύρωση του Πρακτικού της επιτροπής Μεταγραφών για την περίοδο 2021-22
 2. Έγκριση επέκτασης σύμβασης ΕΚΟΦΝΣ με την εταιρεία WIND
 3. Έγκριση διεξαγωγής απλών και ηλεκτρονικών διαγωνισμών για παροχή διαφόρων ειδών υπηρεσιών
 4. Έγκριση συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την ανάρτηση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ
 5. Έγκριση για την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία AASPORT για την διεξαγωγή του 5ουΠ.Α.ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
 6. Έγκριση Πρακτικών Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΚΟΦΝΣ
 7. Έγκριση για την υποψηφιότητα του ΝΟΙ για ανάληψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κωπηλασίας Α/Γ 2025
 8. Έγκριση δήλωσης διεθνούς διαιτητή Ν.Σαμίου για την αγωνόδικο επιτροπή του Π.Π. -23 στο Βαρέζε Ιταλίας
 9. Έγκριση ημερομηνιών εθνικών διοργανώσεων
  • 1Η φάση Π.Π.Κ. 28/4-1/5 2022, Σχινιάς
  • 2Η φάση Π.Π.Κ. 16-17 Ιουλίου, Καστοριά
  • 1η Παν. Συνάντηση Ανάπτυξης, 2-3/7, Ιωάννινα
  • 2η Παν. Συνάντηση Ανάπτυξης, 3-4/9. Θα ανακοινωθεί αργότερα ο τόπος διεξαγωγής.

10. Έγκριση διεξαγωγής Κοινοβίου Υψομέτρου Α/Γ στο Μπέλμεκεν Βουλγαρίας, 7-29/1/2022

11. Έγκριση δαπάνης για την διεξαγωγή Ετήσιων Βραβεύσεων των κορυφαίων αθλητών του 2021. Τόπος διεξαγωγής : Ε.Ο.Ε. Φεβ., 2022 (εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν)