Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Ανακοίνωση σχετικά με Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων

 

Για την πλήρη και σαφή ενημέρωση των μελών Σωματείων της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με το θέμα που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών χρόνου, την 17η Ιουνίου και αφορά την επιλογή της δικώπου γυναικών, που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελο της Λουκέρνης, σας κάνουμε γνωστό το κάτωθι γεγονός.

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 13:50 επιδόθηκε από δικαστικό επιμελητή «Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων» κατά της Ομοσπονδίας, των αθλητριών του Ν.Ο. Ιωαννίνων, Αννέτας και Μαρίας Κυρίδου, με την οποία αιτούνται  από το δικαστήριο να κάνει δεκτά τα κάτωθι αιτήματα τους.

  1. Να κριθεί άκυρη η απόφαση ΑΠΦ 1327-22-316/24-05-2023 της Ομοσπονδίας μας, που αφορούσε την διαδικασία της διενέργειας των δοκιμασιών χρόνου του Ιουνίου.
  2. Να αναγκαστεί η Ομοσπονδία μας να δηλώσει ως πλήρωμα που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελο της Λουκέρνης της δικώπου γυναικών, τις Αννέτα και Μαρία Κυρίδου και όχι τις Μπούρμπου και Αναστασιάδου, που τερμάτισαν 1ες και στις δύο κούρσες της επιλογής χρόνου την 17η Ιουνίου 2023.
  3. Άλλως και επικουρικώς, να αναγκαστεί η Ομοσπονδία μας να δηλώσει στο Παγκόσμιο Κύπελο της Λουκέρνης της δικώπου γυναικών και τα δύο πληρώματα, παρακάμπτοντας την διαδικασία και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών χρόνου.

Η Αίτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων εκδικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, στις 22 Ιουνίου παρουσία της αθλήτριας Αννέτας Κυρίδου και της Προέδρου του Ν.Ο.Ι. Μάρθας Παλαιοπάνου. Την Ομοσπονδία μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Γ. Βράμπας, ο Έφορος Ε.Ο. Β. Πολύμερος, o εκπρόσωπος των αθλητών στο ΔΣ και χρυσός Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος και η Δ/ντρια Προσωπικού Λ. Τρίκα. Υπέρ της Ομοσπονδίας μας, προφορικά άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση οι αθλήτριες Χ. Μπούρπου και Ε. Αναστασιάδου.

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με απόφαση του στις 22 Ιουνίου, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  τα αιτήματα των αθλητριών Α. & Μ. Κυρίδου και δικαιώνει την Ομοσπονδία μας, πού ως βασική αρχή έχει, οι επιλογές της να προκύπτουν μέσα από διαδικασίες αγώνων και όχι με δικαστικές αποφάσεις.   

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, στο 3ο Παγκόσμιο Κύπελλο της Λουκέρνης,  στο  αγώνισμα της δικώπου Γυναικών, θα συμμετάσχει το πλήρωμα που τερμάτισε 1ο και τους δύο αγώνες που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια των δοκιμασιών χρόνου στις 17 Ιουνίου 2023.