Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Ακόμα ένα εξώδικο κατά της ΕΚΟΦΝΣ: Η απάντηση των αδελφών Κυρίδου

 

Η ΕΚΟΦΝΣ δημοσίευσε πριν από μερικές ημέρες μία ανακοίνωση για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των αδελφών Κυρίδου, που απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, αντιγράφοντας λέξη προς λέξη το αιτητικό του δικού τους δικογράφου. Αυτό όμως δεν τους άρεσε και απέστειλαν εξώδικο στην Ομοσπονδία ζητώντας επιτακτικά να δημοσιεύσουμε την απάντησή τους, παραπέμποντας σε νόμο που μιλάει για εκδότες και αρχισυντάκτες εφημερίδων, εξώδικα και αγωγές.

            Η Ομοσπονδία μας δεν έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει την απάντηση γιατί δεν εκδίδει εφημερίδες ούτε περιοδικά. Παρόλα αυτά δεν έχει κανένα λόγο να κρύψει το παραμικρό και η διαχρονική της άποψη είναι υπέρ της πλήρους διαφάνειας.

            Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του εξωδίκου :

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ .

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ                                                                                                         

  1. Της Αννέτας Κυρίδου του Λεωνίδα, κατοίκου πόλης Columbus, πολτίεία Ohio,

Η.Π.Α., οδός East Lane Αν. αρ. 220 διαμέρισμα 2Η ΑΦΜ 139595255 Δ.Ο.Y. Καλαμαριάς      

  1. Της Μαρίας Κυρίδου του Λεωνίδα, κατοίκου πόλης Columbus, πολιτεία Ohio, Η.Π.Α., οδός East Lane Αν. αρ. 220 διαμέρισμα 2Η ΑΦΜ 139595207 ΔΌ.Υ Καλαμαριάς

προς

του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ» (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.) που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, Ακτή Κουμουνδούρου, αρ. 22 (περιοχή Μικρολίμανο) με ΑΦΜ 090012204 (Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά), όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Στην ιστοσελίδα σας (www.kopiIasia.gr) , το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023, δημοσιεύτηκε ανακοίνωση με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων». Η δημοσίευση αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα σας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης faceb 00k (https:/ / www.facebook.co m/profile ,php ?id=1 o 0 05758 5874459).

To κείμενο της ως άνω ανακοίνωσης είναι προσβλητικό ως προς την προσωπικότητά μας, την τιμή και την υπόληψή μας, με τους εξής τρόπους, και για τους εξής λόγους:

  1. Νομική Βάση

Κατά το άρθρο μόνο παρ. 5 Ν. 1178/1981, όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 37 § 2 Ν. 435θ/20ΐ5, ο αδικηθείς, πριν ασκήσει αγωγή για την προσβολή που υπέστη, υποχρεούται να καλέσει με έγγραφη, εξώδικη πρόσκλησή του τον ιδιοκτήτη του εντύπου ή, όταν αυτός είναι άγνωστος, τον εκδότη ή το διευθυντή σύνταξής του, να αποκαταστήσει την προσβολή με την καταχώριση σε αυτό κειμένου, που του υποδεικνύει. Στο κείμενο αυτό προσδιορίζονται και οι λέξεις ή φράσεις, που θεωρήθηκαν προσβλητικές, και πρέπει να ανακληθούν και οι λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριμένη αναφορά υπήρξε προσβλητική. Η αποκατάσταση θεωρείται ότι επήλθε αν ο ιδιοκτήτης του εντύπου, άλλως ο εκδότης ή ο διευθυντής σύνταξης αυτού, εντός διαστήματος δέκα (ίο) ημερών ή, σε κάθε περίπτωση, στο αμέσως επόμενο τεύχος: α) ανακαλέσει ρητά την προσβολή με την παραπάνω δημοσίευση, που γίνεται στην ίδια ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σε ανάλογη θέση και φύλλο της αντίστοιχης ημέρας κυκλοφορίας της εφημερίδας, που είχε καταχωριστεί η αρχή του επιλήψιμου δημοσιεύματος, και σε έκταση και μέγεθος ανάλογο με το τελευταίο· και β) κοινοποιήσει στον αδικηθέντα το ως άνω δημοσίευμα αποκατάστασης. Η παρέλευση άπρακτου διαστήματος δέκα (ίο) ημεριόν ή η μη δημοσίευση στο αμέσως επόμενο τεύχος θεωρείται άρνηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή εκδότη του εντύπου.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως στη προκειμένη περίπτωση.

  1. Το προσβλητικό δημοσίευμα.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει:

«Για την πλήρη και σαφή ενημέρωση των μελών Σωματείων της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με το θέμα που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση) των δοκιμασιών χρόνου, την ι/' Ιουνίου και αφορά την επιλογή της δικώπου γυναικών, που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελο της Λουκέρνης, σας κάνουμε γνωστό το κάτωθι γεγονός.

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 13’50 επιδόθηκε από δικαστικό επιμελητή «Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων» κατά της Ομοσπονδίας, των αθλητριών του Ν.Ο. Ιωαννίνων, Αννέτας και Μαρίας Κυρίδου, με την οποία αιτούνται από το δικαστήριο να κάνει δεκτά τα κάτωθι αιτήματα τους.

  1. Να κριθεί άκυρη η απόφαση ΑΙΊΦ 1327-22-316/24-05-2023 της Ομοσπονδίας μας, που αφορούσε την διαδικασία της διενέργειας των δοκιμασιών χρόνου του Ιουνίου.
  2. Να αναγκαστεί η Ομοσπονδία μας να δηλώσει ως πλήρωμα που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελο της Λουκέρνης της δικώπου γυναικών, τις Αννέτα και Μαρία Κυρίδου και όχι τις Μπούρμπου και Αναστασιάδου, που τερμάτισαν 1ες και στις δύο κούρσες της επιλογής χρόνου την 17ης Ιουνίου 2023.
  3. Άλλως και επικουρικώς, να αναγκαστεί η Ομοσπονδία μας να δηλώσει στο Παγκόσμιο Κύπελο της Λουκέρνης της δικώπου γυναικών και τα δύο πληρώματα, παρακάμπτοντας την διαδικασία και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών χρόνου.

Η Αίτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων εκδικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, στις 22 Ιουνίου παρουσία της αθλήτριας Αννέτας Κυρίδου και της Προέδρου του Ν.Ο.Ι. Μάρθας Παλαιοπάνου. Την Ομοσπονδία μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Γ. Βράμπας, ο Έφορος Ε.Ο. Β. Πολύμερος, ο εκπρόσωπος των αθλητών στο ΔΣ και χρυσός Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος και η Δ/ντρια Προσωπικού Α. Τρίκα. Υπέρ της Ομοσπονδίας μας, προφορικά άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση οι αθλήτριες X. Μπούρμπου και Ε. Αναστασιάδου.

Ο Δικαστής τον Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με απόφαση του στις 22 Ιουνίου, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τα αιτήματα των αθλητριών Α. & Μ. Κυρίδου και δικαιώνει την Ομοσπονδία μας, πού ως βασική αρχή έχει, οι επιλογές της να προκύπτουν μέσα από διαδικασίες αγώνων και όχι με δικαστικές αποφάσεις.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, στο 3° Παγκόσμιο Κύπελλο της Λουκέρνης, στο αγώνισμα της δικώπου Γυναικών, θα συμμετάσχει το πλήρωμα που τερμάτισε ίο και τους δύο αγώνες που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια των δοκιμασιών χρόνου στις 17 Ιουνίου 2023·»

Με τη παραπάνω δημοσίευση προβαίνετε σε μονόπλευρη αποτύπωση της διαφοράς μας, αποσιωπώντας και αλλοιώνοντας ουσιώδεις λεπτομέρειες και δημιουργώντας μία συνολική εικόνα η οποία δεν είναι αντικειμενική και διαστρεβλώνει τη πραγματικότητα. 0 τρόπος εκδηλώσεως δεν είναι κατ’ αντικειμενική κρίση αναγκαίος για τη εξυπηρέτηση δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, αλλά εν γνώση επιλέχθηκε για να προσβληθεί η τιμή και η υπόληψή μας. Με αυτόν τον τρόπο, για ικανό χρονικό διάστημα, το οποίο απαιτήθηκε για να ετοιμάσουμε την υπεράσπισή μας, η τιμή μας και η υπόληψή μας σπιλώθηκαν ενώπιον του ελληνικού φίλαθλου κοινού.

Συγκεκριμένα, δεν αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους ζητούμε την ακύρωση της απόφασης, ήτοι ότι καταστρατηγήθηκαν προκαθορισμένοι κανονισμοί, δεν αναφέρετε ότι το σωματείο μας εξάντλησε τα μέσα που προβλέπουν οι κανονισμοί της ομοσπονδίας, πριν την προσφυγή μας στη δικαιοσύνη, δίχως αποτέλεσμα, δεν αναφέρετε ότι προσφύγαμε πρώτα στο ΑΣΕΑΔ, και λόγω αδυναμίας του να εκδώσει απόφαση εγκαίρως, προσφύγαμε στη διαδικασία της προσωρινής διαταγής, αποκρύπτετε το ότι προσφερθήκαμε ακόμα και να συμμετέχουμε στο παγκόσμιο κύπελο της Λουκέρνης με δικές μας δαπάνες και τέλος παρουσιάζετε δικά σας συμπεράσματα ως δεδομένα.

Για τους παραπάνω λόγους, και για πραγματική και πλήρη ενημέρωση του φίλαθλου κοινού, ζητούμε να δημοσιεύσετε το αργότερο εντός 10 ημερών, στην ίδια στήλη δημοσιεύσεων της ιστοσελίδας σας («ΝΕΑ») και με τον ίδιο τρόπο με την ανακοίνωσή σας, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα σας στο facebook, το εξής κείμενο, το οποίο συνιστά τη δική μας τοποθέτηση:

«Το Σάββατο 24 Ιουνίου 7/ Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. εξέδωσε «Ανακοίνωση σε σχέση με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων» η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της. Επειδή η ενημέρωση που παρείχε δεν ήταν ούτε πλήρης ούτε σαφής, αλλά παρουσίαζε την αλήθεια λειψή προς σχηματισμό στρεβλών εντυπώσεων, επιθυμούμε να αναφέρουμε από μέρους μας τα εξής:

Η Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. ανακοίνωσε τον Νοέμβρη του 2022 την διαδικασία επιλογής αθλητών για την εθνική ομάδα. Τον Φλεβάρη ανακοίνωσε τι ισχύει για τους αθλητές που φοιτούν και προπονούνται στο εξωτερικό, κατηγορία στην οποία ανήκουμε και εμείς. Για να εκπληρώσουμε τα κριτήρια που τέθηκαν, και να έχουμε τη δυνατότητα να διαγωνιστούμε, αμφότερες χρειάστηκε να υποβληθούμε σε σοβαρές θυσίες. Στις δοκιμασίες που είχαν προκαθοριστεί βγήκαμε πρώτες.

Τον Μάιο, με νέα ανακοίνωση, τα κριτήρια μεταβλήθηκαν.

Από την πρώτη στιγμή το σωματείο μας, ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων, διαμαρτυρήθηκε στην ομοσπονδία και ζήτησε εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν παρέβλεπαν τελείως την ανακοίνωση του Φλεβάρη. Ο Ν.Ο.Ι. τότε έφερε ρητά αντίρρηση, ήδη πολύ πριν λάβουν χώρα οι αγώνες.

Το φαινόμενο των κινητών κριτηρίων είναι κάτι που δεν παρατηρείται για πρώτη φορά, και ως προς αυτό έχουν καταθέσει ενόρκως αθλητές, και όχι μόνο, ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Αφού εξαντλήθηκαν ατελέσφορα τα μέσα που προβλέπει ο κανονισμός, προσφύγαμε αρχικά στο ΑΣΕΑΔ, όπως κάνουν εκατοντάδες αθλητές κάθε χρόνο όταν θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Επειδή ωστόσο η απόφαση του ΑΣΕΑΔ θα εκδίδονταν μετά από αρκετούς μήνες, οπότε οι αγώνες θα είχαν λήξει, ζητήσαμε πρόσω ρινί] προστασία με προσωρινή διαταγή. Δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας, όπως πρέπει να κάνουν όλοι οι αθλητές, πηγαίνοντας από το ηπιότερο, στο δραστικότερο μέσο.

Στην πολυετή καριέρα μας έχουμε χάσει ουκ ολίγες φορές, και πάντοτε υποδεχόμασταν την ήττα όπως υπαγορεύει η ευγενής άμιλλα. Αυτό που δεν συνιστά ευγενέ] άμιλλα είναι να μεταβάλλονται οι κανόνες που θα μπορούσαν να προκαθοριστούν από την αρχή.

Με την αίτησή μας δεν ζητήθηκε τίποτα άλλο παρά η τήρησί] των κανόνων που η ίδια ΐ] ομοσπονδία έθεσε. Μάλιστα, χάριν ειρηνικής διευθέτησης της διαφοράς, ζητήσαμε να δηλωθεί στη διεθνέ] διοργάνωση και το πλήρωμά μας, με δικές μας δαπάνες, ώστε να κριθεί εκεί ποιος είναι ο καλύτερος. Η ομοσπονδία δεν είχε λόγο να αρνηθεί την διπλή εκπροσώπηση της χώρας μας. Το αίτημα αυτό ωστόσο, αποσιωπήθηκε στην ανακοίνωσή της»

Σε αντίθετη περίπτωση, θα προβούμε σε άσκηση των αξιώσεων που ο νόμος προβλέπει εναντίον σας.

Ως προς όλα τα παραπάνω, διατηρούμε ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας, πάσης φύσεως, και ιδίως όσον αφορά τη προστασία των προσωπικών μας δεδομένων (Ν. 4624/2019, Κανονισμός 2016/679/ΕΕ, Γνωμοδότηση της Αρχής 1/2020 της ΑΠΔΠΧ). Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ» (Ε.ΚΌ.Φ.Ν.Σ.) που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, Ακτή Κουμουνδούρου, αρ. 22 (περιοχή Μικρολίμανο) με ΑΦΜ 090012204 (ΔΌΎ. Α’ Πειραιά), όπως νομίμως εκπροσωπείται προς γνώση του τελευταίου και για την επέλευση των εννόμων συνεπειών, ο δε επιδίδων δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται να αντιγράψει το σύνολο της παρούσας στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει. Θεσσαλονίκη, 27.6.2023.  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Κωνσταντίνος Παπαστεργίου

Μπορείτε να δείτε το ακριβές έγγραφο ΕΔΩ