Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΙ. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ