Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Δ.Τ. ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ "ΚΙΡΚΙΝΙΤΙΣ"