Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 85ου ΠΑΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ