Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

88ο ΠΑΝ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ:ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ