Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

85ο ΠΑΝ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ