Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

TO ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 85ου ΠΑΝ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ