Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

87ο ΠΑΝ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ