Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

82ο ΠΠΚ Ωρολόγιο Ημιτελ. & Επαναλ.