Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Νέες επιστημονικές μετρήσεις στο Σχινιά από την Sports Excellence

 

Το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος αθλητικής αριστείας Sports Excellence της Α Ορθοπεδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την ΕΚΟΦΝΣ βρέθηκε στο κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά την Δευτέρα 13 Μάιου και αξιολόγησε 15 μέλη της εθνικής ομάδας κωπηλασίας ώστε να προσδιοριστούν σημαντικές παράμετροι της φυσικής τους κατάστασης λίγο πριν την έναρξη μιας σειράς σημαντικών διεθνών αγώνων.

Πιο συγκεκριμένα το πρωί το πρόγραμμα περιλάμβανε κλιμακούμενου φορτίου τεστ γαλακτικής καμπύλης (Step-Test) ώστε να εντοπιστούν τα δύο γαλακτικά κατώφλια (LT1 & LT2) και να δημιουργηθούν οι προπονητικές ζώνες των αθλητών ενώ το απόγευμα πραγματοποιήθηκε δοκιμασία μέγιστης ισχύος 150μ και τεστ 4 λεπτών μέγιστης προσπάθειας στο κωπηλατοεργόμετρο για τον προσδιορισμό της μέγιστης ισχύος και πρόσληψης οξυγόνου.

Επίσης έγιναν πλήρεις ανθρωπομετρικές μετρήσεις, σπειρομέτρηση και μέτρηση αλτικότητας σε συγκεκριμένη γωνία. Τα αποτελέσματα παραδόθηκαν άμεσα στον Επικεφαλής προπονητή κ. Postiglione.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ, από την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος».