Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Αξιολογήσεις φυσιολογίας 110 αθλητών/τριών κωπηλασίας

 

Στο πλαίσιο του 2ου Αγώνα Αξιολόγησης που έλαβε χώρα στο Σχοινιά το Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Απριλίου το επιστημονικό προσωπικό της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση και Πρόοδος», για το πρόγραμμα Sports Excellence, προέβη σε μετρήσεις παραμέτρων σύστασης σώματος & επιλεγμένων αθλητικών ικανοτήτων σε 110 αθλητές/τριες κωπηλασίας, ενώ παρείχε ενημέρωση στους αθλητές σχετικά με την ανάλυση σύστασης σώματος καθώς και για τα ειδικότερα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά που κατά τη διεθνή βιβλιογραφία σχετίζονται με υψηλές επιδόσεις στο αγώνισμα της κωπηλασίας. Απώτερος σκοπός της δράσης, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΕΚΟΦΝΣ είναι η δημιουργία και η εξέλιξη μιας εξατομικευμένης ηλεκτρονικής καρτέλας επιδόσεων για τον νεαρό αθλητή, έτσι ώστε να παρέχεται μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση για βελτίωση των επιδόσεών του και ελαχιστοποίηση του ενδεχόμενου τραυματισμού.

Κατόπιν επιστημονικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων, θα γίνει παρουσίαση στο ΔΣ και την Τεχνική Επιτροπή της ΕΚΟΦΝΣ προκειμένου να σχεδιασθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα "Sports Excellence" της "Αναγέννηση & Πρόοδος" υλοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της: Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ / 1st Department of Orthopaedic Surgery, Athens University Medical School και υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος / Stavros Niarchos Foundation