Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος-Πρόσληψη προπονητών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προπονητών για εθνικές ομάδες Κωπηλασίας

 

Η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία επιθυμεί να συνεργαστεί με δύο Προπονητές αποκλειστικής απασχόλησης για τις Εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών.

Για την επιλογή τους θα ληφθούν υπόψη:

  1. Προπονητική εμπειρία
  2. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ
  3. Γνώση Αγγλικής γλώσσας
  4. Πρότερη συνεργασία με την Εθνική ομάδα

Απαραίτητη Προϋπόθεση: να είναι κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή Κωπηλασίας

Αμοιβή: 900,00€ μικτά

Περίοδος συνεργασίας:  Από της προσλήψεως έως την 15 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μαζί με επισυναπτόμενο Βιογραφικό Σημείωμα λήγει την 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, 12:30μμ

 

Αποστολή αιτήσεων: Υπόψιν Εφ.Εθν.Ομ. – Κο Β. Πολύμερο

Ηλεκτρονικά στο info@kopilasia.gr ή με φαξ στο 210 4118088